தொழிற்சாலை

Weaving Workshop
Cutting Room

நெசவு பட்டறை

வெட்டு அறை

Sewing Area
Packing Room

தையல் பகுதி

பேக்கிங் அறை

Warehouse
Workshop

கிடங்கு

பணிமனை